Kullanım Şartları ve Veri İşleme Politikası

Kullanım Şartları ve Veri İşleme Politikası

I. Genel Hükümler

 

I/1. İşletmeci

Mevcut web sitesi IKO Metals Europe NV tarafından işletilmektedir. (sicil kaydı:Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; mail: info.europe@ikometals.com, buradan sonra ‘Operatör’ ve veri işleme ile ilgili olarak, ‘Veri Denetleyicisi’ olarak anılacaktır). Web sitesinde kullanıcılar tarafından sunulan kişisel veriler Operatör tarafından işlenir.

 

I/2. Kullanıcı

Kullanıcılar, kayıtlı olmasına bakılmaksızın, web sitesini ziyaret eden ya da buradaki hizmetleri kullanan tüm kişileri kapsayacaktır. Bazı hizmetler sadece kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

 

I/3. Politikanın kapsamı ve düzeltmeleri

Mevcut Kullanım Koşulları ve Veri İşleme Politikası’nın kapsamı (buradan sonra ‘Politika’ olarak anılacaktır), mevcut web sitesi (buradan sonra ‘Web Sitesi’ olarak anılacaktır) ile ilişkili olarak Operatör tarafından sunulan hizmetler ve verilerin işlenmesini kapsayacaktır.

Burada aksi belirtilmedikçe, Politika’nın kapsamı, Web Sitesi üzerinde reklam yapan veya diğer bir şekilde beliren, üçüncü tarafların ifşa ettiği, promosyonlar, çekilişler, hizmetler, diğer kampanyalar ve içerikler ile ilişkili hizmetleri ve verilerin işlenmesini kapsamayacaktır. Burada aksi şart koşulmadıkça, Politika’nın kapsamı, Web Sitesi üzerinde biçimlenen bir bağlantı üzerinden Web Sitesi’ne bağlanan web sitesi ve hizmet sağlayıcılarının hizmetlerini ve verilerin işlenmesini kapsamayacaktır.

Operatör Politika üzerinde düzeltme hakkını saklı tutar. Operatör istek üzerine önceki düzeltmeler hakkında kullanıcıları bilgilendirecektir. Operatör düzeltilen Politika’yı Web Sitesi üzerinde açıklayacaktır ve düzeltmeler sadece bu açıklamadan sonra yürürlüğe girecektir. Düzeltme Web Sitesi üzerinde açıklandığında, daha ileri bir bildirim veya eylem gerekmeden kullanıcılar için geçerlidir. Operatör’ün kullanıcılara düzeltmeler için ayrı bir bildirim gönderme zorunluğu olmayacaktır.

 

I/4. Operatör’ün aktiviteleri, Web Sitesi’nin amacı

Operatör, profesyonel bir temelde, GERARD çatı kaplama teknolojisi ürünlerinin dağıtım ve üretimi ile ilgilenen bir şirket ortaklığıdır; hizmetlerini yalnızca Macaristan’da sağlamakla kalmaz, aynı zamanda adı geçen ürünleri tüm Avrupa’ya da dağıtır.

Sunulan Web Sitesi’nin hedefi, şirket tarafından dağıtımı yapılan ürünler ve sağlanan hizmetlerin tüm ziyaretçilere sunulması ve aynı zamanda, söz konusu ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliği ve Operatör ve Operatör’ün aktiviteleri hakkındaki bilgilerin sağlanmasıdır.

 

 

I/5. Geçerli hukuk

Operatör, Macaristan’da kurulmuş bir anonim şirket ortaklığıdır ve faaliyetlerini öncelikli olarak Macar yasal düzenlemeleri kapsamında sürdürmektedir. Reklam ve dağıtım da dahil olmak üzere – hizmet faaliyetleri Macaristan sınırları ötesinde çeşitlilik gösterirse, verilen ülkenin yasaları geçerli olacaktır.

Yargı yetkisi seçiminin mümkün olduğu yerlerde, Operatör, Macaristan yasalarının uygulanacağını beyan eder.

Farklı mahkeme veya makamların yargı yetkisinin mümkün olması durumunda, Operatör Macaristan makamları ve mahkemelerinin yargı yetkisini tercihini beyan eder.

 

 

II. Veri işleme

 

II/1. Veri işlemenin yasal dayanağı ve ilkeleri

Kişisel veriler Operatör tarafından işlenir.

Veri işlemenin yasal dayanağı, ilgili kişilerin gönüllü rızasıdır. İlgili kişiler, Web Sitesi’ni kullanarak ve kaydolarak, mevcut Politika’yı koşulsuz olarak kabul ettiklerini ifade ederler. Bu Politika, ilgili kişilere sunulan uygun bir bildirim olarak değerlendirilecektir.

Operatör, sadece veri öznesi tarafından sağlanan veya veri öznesinin Web Sitesi ile ilgili faaliyetleri esnasında üretilen kişisel verileri işler. Operatör, veri öznelerinin haklarına karşı tam olarak saygılı hareket etmek için her türlü makul çabayı sarf edecektir.

Tüm kişisel veriler Operatör tarafından Web Sitesi hizmetlerini sunmak ve geliştirmek amacıyla işlenir. Bu nedenle, kişisel verilerin işlenmesinin amacı, veri öznelerinin tanımlanması, hizmetlerin sağlanması ve Web Sitesi’nin analizi ve geliştirilmesidir. Operatör, işlenmesi yukarıdaki hedeflere ulaşılması için gerekli olmayan verileri işlemez.

Operatör, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ilkelere tamamen uyulduğunu garanti etmek için tüm makul gayreti gösterecektir:

- kişisel veriler yalnızca belirli bir amaçla işlenebilir;

- verilerin işlenmesinin tüm evreleri, işleme tabi tutulan veri aralığı da dahil olmak üzere, bu belirli amaca uygun olarak gerçekleştirilir;

- kişisel veriler adil ve yasal bir şekilde toplanır ve işlenir;

- veriler doğru, eksiksiz ve günceldir;

- veri öznesinin tanımlanması gerekli değilse, verilerin işlenmesi, veri öznesinin tanımlanmasını imkansız hale gelecek şekilde değiştirilecektir;

- veri öznelerinin haklarına layıkıyla saygı duyulur;

- veri öznesi usulüne uygun olarak bilgilendirilir ve yukarıdakilerin ve işlenmekte olan kişisel verilerinin tam kapsamının farkındadır.

 

 

II/2. Veri işleme yeri, geçerli hukuk

Veri işleme Operatör’ün konumu, şubesi veya tesisinde ya da bir hizmet sözleşmesi kapsamında Operatör için hizmet sunan bir teknik veri işlemcisinin tesislerinde gerçekleşir. Veri işleme ile bağlantılı kararlar Operatör tarafından alınır.

Bölüm I/5 hükümleri ile ilgili olarak, veri denetleyicisi bir Macar tüzel kişisi, veri işleme yeri Macaristan’dır. Buna göre, kişisel verilerin işlenmesinde, öncelikle Bilgisel Özerklik ve Bilgi Özgürlüğü hakkındaki 2011 tarihli CXII Yasası olmak üzere Macaristan yasal mevzuatı uygulanacaktır.

Veri işleme süresi boyunca, Operatör Avrupa Parlamentosu Direktifi 95/46/EC hükümlerine ve kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilişkili olarak bireylerin korunması hakkındaki Konsey hükümlerine saygı duyar.

 

II/3. Kayıt

Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi kayda tabi değildir; ancak, hizmetlerin bazı bölümleri sadece kayıtlı kullanıcılar için kullanılabilir.

 

II/4. Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve temel kuralları

Kayıt sırasında sağlanan verilerin işlenmesinin birincil amacı, kullanıcıların tanımlanması ve onlarla iletişim kurmaktır. Verilerin işlenmesinin daha ileri hedefleri, Web Sitesi hizmetlerinin sağlanması, bu servislerin geliştirilmesi ve kullanıcılara haber bültenleri ve reklamlar gönderilmesidir.

Veri işleme sırasında, Operatör, özellikle Bilgisel Özerklik ve Bilgi Özgürlüğü hakkındaki 2011 tarihli CXII Yasası olmak üzere, ilgili yasal mevzuat hükümlerine uyacaktır.

Veri işlemenin yasal dayanağı her durumda veri öznesi tarafından verilen izindir.

Operatör, özellikle kullanıcıların talepleri veya yasal mevzuat değişikliği nedeniyle gerekli ya da haklı bulunursa, kayıt formunun içeriğini silme, veri alanlarının içeriğini değiştirme veya yenilerini oluşturma hakkını saklı tutar. Operatör değişiklikleri kullanıcılara bildirmek zorundadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler Operatör tarafından değiştirilemez.

Yukarıdakilere ek olarak, bazı hizmetler daha ileri veri işleme gerektirebilir. Operatör, her durumda kullanıcıları gönüllü rızasına dayalı olarak, bu tür veri işleme detayları hakkında doğru bilgileri sağlar.

 

II/5. İşlenmiş verilere erişim, verileri transferi, verilerin kullanımı

Verilere erişim, Operatör’ün çıkarları doğrultusunda hareket eden – dolayısıyla özellikle temsilciler ve çalışanlar olarak – faaliyetlerini gerçekleştirmek için bunun gerekli olduğu ve veri işleme ile ilgili yükümlülüklere aşina olan kişilere sağlanır.

Operatör, yalnızca bu durum, veri öznesi tarafından açıkça onaylanmış ya da bir hukuki fiil tarafından hükmedilmişse, tarafınca işlenen verileri üçüncü kişilere transfer edebilir veya kullanılır hale getirebilir.

Operatör belirli teknik operasyonlar amacıyla bir teknik veri işlemcinin servislerini kullanmak için ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili olacaktır. Teknik veri işlemci, Operatör tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, sadece Operatör’ün verdiği kararlarını uygulama yetkilisine sahiptir. Bir teknik veri işlemcinin görevlendirilmesi Operatör’ün sorumluluğunu etkilemez.

Bölüm II/4 hükümlerine uygun olarak, Operatör kullanıcı tarafından sağlanan verileri, öncelikli olarak hizmetlerin tanımlanması, iletimi, sunumu ve geliştirilmesi ve haber bülteni ve reklamların gönderilmesi amacıyla kullanır.

Operatör, sadece verilerin tanımlanamayacağı bir biçimde, verilerin istatistiksel amaçlar için kullanımı hakkına sahiptir. Operatör, Bölüm II/11 hükümlerine uygun olarak kaydedilmiş teknik bilgileri istatistiksel amaçlar için kullanma hakkına sahiptir.

 

II/6. Reklam ve araştırma için veri işleme

Operatör, Operatör, aktiviteleri, ve Web Sitesi ile ilgili olarak, promosyon amacı, hizmetlerle ilgili bültenler, reklam içeren mektuplar içeren elektronik mektuplar göndermek veya kullanıcıya benzeri türde diğer bildirimler göndermek amacıyla kullanıcılar tarafından sağlanan mevcudiyeti (e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, iletişim için kullanılan diğer tanımlayıcılar) kullanma hakkına sahiptir. Kayıt olarak, kullanıcı Operatör’ün, bildirimlere, bültenlere ve diğer bilgi mektuplarına reklam eklemesine açıkça rıza gösterir.

Kayıtla, kullanıcı Operatör’ün, kendisine doğrudan posta yoluyla reklam göndermesine ve bu amaçla verilerini kullanmasına açıkça rıza gösterir. Bu rıza, e-posta, telefon, mesaj ya da herhangi bir diğer yolla gönderilen tüm iletişimler için geçerlidir.

Kullanıcılar, kullanıcılara hedefli, özel teklifler gönderilmesi yararına, Web Sitesi’nin kullanımı sırasında üretilen verileri reklam amacıyla kullanması için Operatör’e izin verir.

İşlenen veriler, indirilen sitelerde beliren reklam yüzeylerini özelleştirilmesi ve bir kullanıcı web sitesinden çıktığında yüklenecek sitenin seçilmesi için Operatör tarafından kullanılabilir. Bu işlemler, insan müdahalesi olmadan, bir bilgisayar programı yoluyla, otomatik olarak yapılır.

İşlem altındaki veriler, kamuoyu yoklaması, pazar araştırması, araştırma örneği derleme veya araştırma sırasında kullanıcılarla temasa geçme maçları için Operatör tarafından kullanılabilir.

 

II/7. Veri işleme süresi

Aşağıdaki durumlarda Operatör verileri silecektir:

- işlenmeleri yasalara aykırıysa veya yasal bir yönetmelik bu silme işlemini öngörüyorsa;

- bu durum veri öznesi tarafından istendiyse;

- veri yetersiz veya yanlışsa ve bu kullanımını imkansız yapıyorsa;

- veri işlemenin amacı güncelliğini yitirmişse;

- bu duruma bir makam veya mahkeme hükmedilmişse.

 

Kullanıcı kendi kişisel bilgilerinin silinmesini talep edebilir. Veri öznesi tarafından gönderilen bu talep üzerine, Operatör’ün sistemi verileri beş iş günü içinde siler. Kayıt için zorunlu olan verilerin silinmesi kaydın silinmesi ile sonuçlanır.

Kişisel verilerin silinmesi, veri ve veri öznesi arasındaki bağlantının artık onarılması imkansız bir şekilde verinin tanınmaz hale getirilmesi anlamına gelir.

Kullanıcı ve Operatör arasında, medeni kanun kapsamında, bir sözleşme ilişkisi olması halinde, medeni kanun hükümleri veri işleme için de uygulanacaktır. Böyle bir durumda, kişisel veriler, medeni kanun kapsamında ortaya çıkan iddiaların zorla uygulanması yararına işlenebilir. Kullanıcının kanun dışı eylemi nedeniyle bir idari veya mahkeme prosedürünün başlamış olması durumunda, Operatör bu prosedürün başarılı bir şekilde sonlandırılması yararına verileri işleyebilir.

 

II/8. Veri öznelerinin hakları, gizliliğin korunması

Kullanıcı verilerini değiştirme ve değiştiremediği yanlış veriler bulunması durumunda Operatör’den değişiklik talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, kendi belirli verilerini veya tam kaydını silme hakkına sahiptir. Kullanıcı, verilerinin işlenmesi hakkında bilgi talep edebilir. Bu bilgiler, Operatör tarafından elektronik posta yoluyla sağlanabilir.

 

II/9. Veri öznesinin talebi üzerine kaydın ve verilerin silinmesi

Kullanıcı, kaydının silinmesini talep edebilir. Operatör beş iş günü içinde talebi yerine getirir. Kullanıcı kendi kaydını silerse, kayıt olunmasına tabi hizmetleri alma hakkına sahip olmayacaktır.

Kayıt silindikten sonra, Operatör verileri tanımlanmasına izin vermeyen bir şekilde istatistiksel amaçla kullanabilir; ancak bu kaydın daha sonra onarılmasını mümkün hale getirmez.

Silme işleminin veri öznesi tarafından talep edilip edilmediği konusunda bir şüphe olması durumunda – özellikle, silme talebi veri öznesi tarafından sağlanan e-posta adresinden alınmadıysa – Operatör veri öznesinden kendini doğru bir şekilde tanımlamasını talep edebilir.

II/10. Veri güvenliği

Operatör veri güvenliğini sağlamak için makul olarak gerekli tüm önlemleri alacak, özellikle yasa dışı erişim, değiştirme, iletme, ifşa etme, silme veya yok etmenin yanı sıra kazara yok edilmesi veya zarar görmesine karşı bunların uygun şekilde korumasıyla ilgilenecektir.

Operatör gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak veri güvenliği sağlar.

 

II/11. Teknik amaçlarla veri işleme

Operatör’ün sistemi, kullanıcının bilgisayarının IP adresini, ziyaret edilen tarihi ve bazı durumlarda - bilgisayarın ayarlarını bağlı olarak – tarayıcı ve işletim sistemi türünü otomatik olarak kaydeder. Bu şekilde kaydedilen veriler diğer kişisel veriler ile birleştirilemez. Bu verilerin işlenmesi sadece istatistiksel amaçlara hizmet eder.

Servis sağlayıcı, kullanıcıların bilgisayarlarına veri dosyaları (çerez) yerleştirme hakkını saklı tutar, kullanıcının bilgisayar ekranında görüntülenen ayrı bildirim görüntülenmesine tabidir.

 

II/12. Veri koruma kaydı

 

Operatör, Yetkili tarafından tutulan kayda girilmesi için veri işleme faaliyetlerini Veri Koruma Yetkilisine bildirmiştir. Kayıt numarası aldıktan sonra, veri denetleyicisi bunu sunulan Politika üzerinde gösterir.

 

III. Kullanıcılar için geçerli kurallar

 

III/1. Kullanıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını

Kullanıcı verilerini sağlarken makul özen ile hareket eder. Operatör, kullanıcı tarafında uygun veri koruma eksikliğinden kaynaklanan zararlar için sorumlu olmayabilir.

Kullanıcı, siteyi yalnızca riski kendine ait olarak kullanabilir. Operatör, siteyi kullanırken makul özen gösterilmemesinin bir sonucu olarak kullanıcı tarafında beliren hasar veya görünen rahatsızlıklar hakkında sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı sadece riski kendine ait olarak, kendi verilerini herkese açık veya başkaları tarafından kullanılabilir hale getirebilir.

Kullanıcı siteyi kullanırken, adil ve başkalarının haklarını ve çıkarlarını dikkate alarak hareket etmek zorundadır.

Kullanıcı, yürürlükteki yasal düzenlemelerin hükümleri yerine getirmek ve kullanımı sırasında, yasa dışı veya kişilerin haklarını ihlal eden her türlü faaliyetten uzak kalmak zorundadır. Özellikle, ancak aşağıdakilerle sınırlı olmayarak, kullanıcı, diğer insanların, gizlilik haklarına, ahlaki haklarına, fikri mülkiyet yasaları tarafından korunan yazınsal, bilimsel ve sanatsal çalışmalar, buluşlar, tasarımlar, faydalı modeller, marka ve ticari markaların korunması için sağlanan düzenlemelere özel saygı göstererek, fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek zorundadır. Kullanıcı cürüm veya suç işlemekten ve ayrıca müstehcen, uygunsuz veya diğer insanları sarsabilecek başka bir terim veya ifade kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

Tüm kullanıcılar web sitesinin normal kullanımı engelleyici faaliyetlerden kaçınacaktır. Tüm kullanıcıları Operatör çıkarlarına zarar veren her türlü faaliyetten kaçınacaktır. Kullanıcı özellikle aşağıdakilerle yükümlüdür:

− itenin çalışmasını rahatsız etme veya engellemeden kaçınmak;

− Operatörün ticari sırlarının veya diğer gizli bilgilerin edinilmesini veya kullanılmasını hedefleyen her türlü faaliyetten kaçınmak;

− Hizmetle ilgili olarak yanlış bilgi içeren herhangi bir iletişimden kaçınmak;

− Sitenin BT güvenliğini tehdit eden tüm faaliyetlerden kaçınmak;

− Kullanıcının veya başka bir kişinin ürünlerinin veya hizmetlerinin reklamını amaçlayan herhangi bir faaliyetten kaçınmak.

Yukarıdakilere ek olarak, Operatör, kullanıcıları bilgilendireceği başka kısıtlamalar da sunabilir.

Sitenin kullanımı süresince, kullanıcılar yalnızca ilgili veri öznesinin rızası ile diğer kişilerin kişisel verilerini herkese açabilir veya başkaları için kullanılabilir hale getirebilir. Bu onay, veri öznesinin kamu önüne görünmesi sırasında açıklanan veya veri öznesi tarafından daha önce hiçbir kısıtlama olmak sızın herkese açık hale getirlen veriler açısından gerekli değildir.

Kayıt sırasında, kullanıcılar yalnızca kendi kişisel bilgilerini gönderebilir. Başka bir kişinin verilerinin gönderilmesi, yasa dışı veri işleme olarak nitelendirir ve ilgili yasal düzenlemelerin sonuçlarını ifade edebilir. Diğer kişilerin verilerinin kötüye kullanılması durumunda, Operatör ihlalin araştırılması ve failin belirlenmesinde yetkililer yardımcı olacaktır.

Bu Bölüm’de şart koşulan kısıtlamalar sitenin tüm ziyaretçiler, için geçerlidir.

 

III/2. Kullanıcılara ve ihlal gerçekleştiren kullanıcılara karşı prosedür

Kullanıcı, bu Politika veya düzenlemelerin hükümlerini ihlal ederse, Operatör, kullanıcının kaydını silebilir. Bu durumda, kullanıcının kaydı sona erer ve artık site hizmetleri kullanamaz.

Kullanıcının haksız davranışlarına dayanarak, kullanıcı aleyhinde bir mahkeme işlemi veya bir yetkili makam işlemi başlatması durumunda, Operatör, silmeden bağımsız olarak, tanımlama için gerekli kullanıcı verilerinin yanı sıra ihlale ilişkin verileri de saklayabilir ve bu tür verileri yürütme kuruluna sunabilir.

Kullanıcının üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmesi durumunda ve söz konusu üçüncü tarafın bir prosedür başlatma hakkı olması durumunda, söz konusu tarafın bunlardan kanunu menfaati olduğunu kanıtlaması şartıyla, Operatör bu üçüncü tarafa veri sağlayabilir.

 

 

IV. Operatör sorumluluğunun harici

 

IV/1. Hizmetin sürekliliği

Operatör, hizmetin bozulmadan ve kesintisiz olmasını sağlamak için tüm makul önlemleri almayı taahhüt eder. Verilen hizmetin ücretsiz olduğu göz önünde bulundurularak, Operatör hizmetin her zaman kesintisiz olduğunu garanti etmez ve hizmetin askıya alınması veya feshinden sorumlu tutulamaz. Operatör, sitenin çalışması sırasında ortaya çıkan bozuklukları ve çalışmasıyla ilgili sorunları çözmek için her türlü makul çabayı gösterecektir, ancak bu tür bozuklukları ya da sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Operatör, kullanıcının davranışı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Operatör, kullanıcıların verilerinin korunmasının sağlanması için gerekli tüm önlemleri alır.

 

IV/2. Sitede açıklanan bilgilerin sorumluluğu

Operatör, Web Sitesi’ni kendi ürün ve hizmetlerini sergilemek için kullanır. Operatör bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğini sağlamak için tüm makul önlemleri alır, ancak, Web Sitesi’nde açıklanan bilgilerin Operatör tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler ile tam olarak eşleşmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Web sitesinde açıklanan bu bilgiler bir teklif olarak değerlendirilmez. Operatör, Web Sitesi’nde gösterilen ürün ve hizmetlerin gelecekte Web Sitesi’nde gösterilen miktar ve kalitede bulunmaması durumunda, herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Web Sitesi’nde açıklanan bu bilgiler sadece bilgi amaçlı hizmet eder ve herhangi bir durumda kullanmak üzere Operatör’ün sözleşme ile ilgili beyanları, resmi bildirimleri veya talimatları olarak kabul edilmeyecektir.

Operatör, Web Sitesi’nde açıklanan bilgiler, aynı ürün veya hizmetler ile ilgili olarak diğer dağıtıcılar tarafından açıklanan bilgilerden farklıysa, herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Web Sitesi’nde açıklanan bilgiler, ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak tüm bilgileri veya uzman tavsiyesi ile eşdeğerini içermez.

IV/3. Zararlar sorumluluğu

Operatör, yasa dışı işlemenin bir sonucu olarak veya veri güvenliği gereksinimlerinin herhangi bir ihlaliyle bir veri öznesine verilen herhangi bir zarardan sorumlu olacaktır. Benzer şekilde, Operatör, yasa dışı işlemenin bir sonucu olarak veya veri güvenliği gereksinimlerinin herhangi bir ihlaliyle bir veri öznesinin şahsiyet haklarının çiğnenmesinden sorumlu tutulacaktır.

Operatör eğer hasar veya ihlale kendi kontrolü dışında nedenlerin neden olduğunu kanıtlarsa sorumluluktan muaf olabilir. Hasara mağdur tarafın (yani veri öznesi) kasıtlı veya ağır kusurlu bir davranışının neden olduğu durumda hiçbir tazminat veya ceza ödenmeyecektir.

 

Bu Politika kapsamında olmayan durumlar için uygun şekilde Bilgisel Özerklik ve Bilgi Özgürlüğü hakkındaki 2011 tarihli CXII Yasası hükümleri uygulanır.

 

 

V. Hakların uygulanması

 

V/1. Operatör’e açılan itirazlar

Kullanıcıları şikayet ve itirazlarını, muhtemel ihlalleri ele almak ve iyileştirmek için tüm makul çabaları gösterecek olan Operatör’den yardım isteyebilir. Operatör kendisine açılan şikayetleri inceler ve kendi konumu ve alınan tedbirler hakkında kullanıcıyı bilgilendirir.

 

V/2. Haklarının uygulanmasının diğer yolları

 

Kullanıcı haklarını, Bilgisel Özerklik ve Bilgi Özgürlüğü hakkındaki 2011 tarihli CXII Yasasına uygun olarak aşağıdaki şekilde icra edebilir:

- Şikayetlerini, şikayeti Bölüm V/1’e uygun olarak inceleyecek olan veri denetçisine doğrudan sunabilir;

- Verilerin işlenmesine itiraz edebilir, bu durumda Veri Denetçisi itirazı 15 gün içinde incelemek ve bir karar vermek zorundadır;

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Ulusal Bilgi Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Müdürlüğü] kurumundan yardım isteyebilir;

- Haklarını mahkeme önünde arayarak.

 

 

Çerez politikası

 

Çerez bildirimi:

Bu web sitesi, hem kendi ve üçüncü şahıslardan çerezler kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin veriyorsunuz. (mevcut eylemler: Daha fazlasını öğrenin / Katılıyorum)

“Daha fazlasını öğrenin” altındaki ayrıntılar:

Aşağıdaki bilgiler çerezlerin gerardroofs.eu web sitesinden yerleştirilmesi, kullanımı ve yönetimi hakkında bazı detayların kullanıcıya bildirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, bu konu ile ilgili bazı yararlı bağlantılar sunarlar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, aşağıda yer almıyorlarsa, lütfen bizimle iletişime geçin: office@gerardroofs.eu

 

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN

Bu politika, çerezlerin bu web sitesinde nasıl kullanıldığını açıklamaktadır. Bu politika zaman zaman değiştirilebilir. Bunu yaptığımızda, revize edilen politikayı bir “Son Güncelleme” tarihi ile bu sayfada yayınlamak gibi uygun yollarla size bildireceğiz. Bu siteyi kullanarak, bu politikanın koşullarına uygun olarak bilgisayarınıza çerezlerin yerleştirilmesini kabul edersiniz. Bu siteden gelen çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, lütfen ya da çerezleri devre dışı bırakın ya da bu siteyi kullanmaktan kaçının.

 

 

ÇEREZLER NELERDİR?

 

Bir çerez, bir web sitesinin tarayıcının bilgisayarınızın sabit diskindeki çerez doyasına transfer ettiği bir salt metin dizesidir, böylece web sitesi yeniden ziyaret ettiğinizde sizi tanıyabilir ve sizin hakkınızdaki belirli bilgileri hatırlayabilir. Bu, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, menülerden yaptığınız seçimler, formlara girdiğiniz herhangi bir özel bilgi ve ziyaretinizin tarih ve saatin içerebilir.

 

Çerezlerin iki türü vardır:

 

Gerekli Çerezler: Bunlar web sitesi düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Bunlar, sitenin rezervasyon ajanı, hesap erişimi ve alış veriş sepeti işlevi gibi hizmetleri sunmamızı sağlar. Bunlar devre dışı bırakılırsa, bir kullanıcı bu hizmetleri kullanamayacaktır.

 

Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesi performansını izlemek ve kullanıcının ziyareti ile ilişkili web sitesi alanlarını vurgulamak için kullanılır. Hataların düzeltmemize ve etkili bağlama çözümleri keşfetmemize olanak tanırlar. Kullanıcıyı tanımlayabilecek bilgileri toplamazlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER NELERDİR?

 

Üçüncü parti çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin sahibi için farklı bir organizasyon tarafından ayarlanırlar. Örnek olarak, web sitesi, bu hizmeti gerçekleştirmek için bir çerez ayarlayacak olan bir üçüncü taraf analitik şirketi kullanıyor olabilir. Ziyaret ettiğiniz web sitesi de, YouTube veya Flickr gibi hizmetlerden gömülü içerik içerebilir ve bu hizmetler kendi çerezlerini ayarlayabilir. Bir web sitesi kendi web sitesinde hedefli reklam yayınlamak için üçüncü taraf reklam ağı kullanabilir, bunlar da farklı siteler arasındaki gezintinizi izleme yeteneğine sahip olabilir. Bu web sitesi bu tür çerezleri kullanmaz.

 

 

ÇEREZ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK SORUNLARI

 

Çerezler virüs DEĞİLDİR. Çerez bir düz metin biçimi kullanır. Derlenmiş kod parçaları değildirler, bu nedenle çalıştırılamazlar veya kendi kendine çalışmazlar. Buna göre, kendi kopyalarını yapamaz ve çalışmak ve tekrar çoğaltmak üzere diğer ağlara yayılamazlar. Bu işlevleri gerçekleştiremedikleri için, standart virüs tanımının dışında kalmaktadırlar.

 

Çerezler kötü amaçlar doğrultusunda KULLANILABİLİRLER. Hem belirli bir site ve hem de çeşitli siteler arasındaki gezinti hakkında, kullanıcının tarama tercihleri ve geçmişi ile ilgili bilgileri depoladıkları için, çerezler bir casusluk biçimi olarak hareket etmek için kullanılabilirler. Birçok anti-casus yazılım ürünü, bu sorunun farkındadır ve standart virüs ve/veya casus yazılım taramaları sonrasında çerezleri silmeye aday olarak rutin olarak işaretlerler.

 

ÇEREZLERİN REDDEDİLMESİ


Tarayıcıların büyük çoğunluğu, başlangıçta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanır. Ancak, isterseniz genellikler internet yazılımı tarama ayarları üzerinden çerezleri devre dışı bırakma imkanınız vardır. Ayrıca, tarayıcı ayarlarınızı belirli çerezlerin kabul edilmesini sağlayacak veya yeni bir çerezin bilgisayarınızda depolanacağı her seferde sizi bilgilendirecek şekilde yapılandırmanız da mümkün olabilir, bu size çerezi kabul etme veya reddetme olanağı sağlar. Çerez kullanımınızı yönetmek için sizin için mevcut çeşitli kaynaklar vardır, örnek olarak tarayıcınızın “Yardım” bölümü size yardımcı olabilir. Ayrıca, Yerel Paylaşılan Nesneler veya Flash çerezleri gibi çerez benzeri teknoloji tarafından kullanılan depolanmış verileri de, tarayıcınızın "eklenti ayarlarını" yöneterek veya üreticisinin web sitesini ziyaret ederek, devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz. Çerezlerimiz web sitemizin bazı özelliklerine erişmenize olanak sağladığı için, çerezleri etkin olarak bırakmanızı öneririz. Aksi takdirde, çerezler devre dışı bırakılırsa, bu durum, sınırlı işlevsellikle karşılaşmanız ya da bu sitenin kullanımının tamamen engellenebileceği anlamına gelebilir.